Jak przygotować projekt listownika ?

Pliki do druku

Podstawowe zasady przygotowania pliku do druku

Formaty plików:

 • PDF – format preferowany
 

Nie przyjmujemy do druku plików w formatach GIF i PNG
Nie przyjmujemy do druku plików przygotowanych w programach biurowych (typu: DOC, DOCX, PPT, ODT, ODP)

 • PDF powinien być zgodny z wersją X-1a
 • Prace przygotowane w trybie kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil Coated Fogra 39)
 • Projekty nie powinny zawierać elementów makiet
 • Wszystkie fonty zamienione na krzywe – brak tego kroku może spowodować użycie innej czcionki i zmianę wyglądu projektu
 • Spady po 3 mm z każdej strony – spady drukarskie to dodatkowy obszar na grafice do wydruku, który jest następnie obcinany. Ten obszar zapewnia, że kolor tła jest drukowany aż do krawędzi strony.
 • Odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi i teczki 5 mm) brak zachowania tych odległości może skutkować przycięciem tekstów lub obiektów
 • Jeśli w pracy znajdują się mapy bitowe, to powinny być one odpowiednio zapisane – skala 1:1, rozdzielczość 300 dpi, kolory CMYK, 8 bitów na kanał
 • W pracach wielostronicowych (np. katalogi, broszury) każda strona projektu powinna być osadzona na osobnej stronie dokumentu
 • Bez linii cięcia (jeżeli występują linie cięcia to powinny się znajdować za obszarem brutto)
 • Przy naklejkach nacinanych po kształcie należy umieścić wektorowy obrys nacinania na kolejnej stronie dokumentu (wymagane nadlewki 1,5 mm) -w przypadku naklejek okrągłych nie jest wymagany wektor – wystarczy informacja o okrągłym kształcie w komentarzu do zamówienia
 

Zalecamy stosowanie przygotowanych przez nas makiet zawierających oznaczenia spadów (nadlewek) oraz bezpiecznych odległości obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia.

POBIERZ PLIKI

Gotowa makieta do pobrania

Masz dodatkowe pytania - wyślij do nas zapytanie