Jak przygotować plik do druku?

Pliki do druku

Podstawowe zasady przygotowania pliku do druku

Formaty plików:

 • PDF – format preferowany
 

Nie przyjmujemy do druku plików w formatach GIF i PNG
Nie przyjmujemy do druku plików przygotowanych w programach biurowych (typu: DOC, DOCX, PPT, ODT, ODP)

 • PDF powinien być zgodny z wersją X-1a
 • Prace przygotowane w trybie kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil Coated Fogra 39)
 • Projekty nie powinny zawierać elementów makiet
 • Wszystkie fonty zamienione na krzywe – brak tego kroku może spowodować użycie innej czcionki i zmianę wyglądu projektu
 • Spady po 3 mm z każdej strony – spady drukarskie to dodatkowy obszar na grafice do wydruku, który jest następnie obcinany. Ten obszar zapewnia, że kolor tła jest drukowany aż do krawędzi strony.
 • Odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi i teczki 5 mm) brak zachowania tych odległości może skutkować przycięciem tekstów lub obiektów
 • Jeśli w pracy znajdują się mapy bitowe, to powinny być one odpowiednio zapisane – skala 1:1, rozdzielczość 300 dpi, kolory CMYK, 8 bitów na kanał
 • W pracach wielostronicowych (np. katalogi, broszury) każda strona projektu powinna być osadzona na osobnej stronie dokumentu
 • Bez linii cięcia (jeżeli występują linie cięcia to powinny się znajdować za obszarem brutto)
 • Przy naklejkach nacinanych po kształcie należy umieścić wektorowy obrys nacinania na kolejnej stronie dokumentu (wymagane nadlewki 1,5 mm) -w przypadku naklejek okrągłych nie jest wymagany wektor – wystarczy informacja o okrągłym kształcie w komentarzu do zamówienia
 

Zalecamy stosowanie przygotowanych przez nas makiet zawierających oznaczenia spadów (nadlewek) oraz bezpiecznych odległości obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia.

POBIERZ PLIKI

Gotowe makiety do pobrania

KALENDARZ TRÓJDZIELNY
PLECKI
KALENDARZ TRÓJDZIELNY
GŁÓWKA
KALENDARZ JEDNODZIELNY
GŁÓWKA
WIZYTÓWKA
90 X50
TECZKA JEDNOBIGOWA
STANDARD
TECZKA DWUBIGOWA
STANDARD
TECZKA JEDNOBIGOWA
STANDARD PLUS
TECZKA DWUBIGOWA
STANDARD PLUS
KARTKA ŚWIĄTECZNA
145X145 SKŁADANA
KARTKA ŚWIĄTECZNA
DL SKŁADANA
Więcej informacji dla grafików

Masz dodatkowe pytania - wyślij do nas zapytanie